Vyhledávání informací z Katastru nemovitostí na nahlizenidokn.cuzk.cz


Vyhledávání informací z Katastru nemovitostí na nahlizenidokn.cuzk.cz

Publikovano 03.01.2020


Dostupné informace

Základní nabídka portálu nahlizenidokn.cuzk.cz vypadá takto:

Jak asi vidíte, tak hlavní pozornost na sebe přitahují obrázky s rychlými odkazy ve spodní části obrázku. Pokud tedy hledáte pozemek, byt nebo další konkrétní nemovitost, můžete postupovat přes tyto ikony. My se ale zaměříme na širší nabídku, kterou naleznete na horní modré liště. Ta je rozšířena zejména o “LV” tj. list vlastnictví a Katastrální území. 

Na úvod by stálo za to si v jednoduchosti zrekapitulovat, jaké informace Katastr zpracovává a jaká je jejich provázanost. Tedy základními druhy nemovitostí jsou Pozemky, Budovy, Jednotky apod. Tyto základní druhy nemovitostí mají své podkategorie např. jednotky mohou být - bytové jednotky, nebytové jednotky, garáže apod. Všechny nemovitosti by měly být zapsány na příslušných listech vlastnictví (LV), kde se tyto nemovitosti “párují” s jejich vlastníky, podíly, nabývacími tituly (listiny, na základě kterých vlastník nemovitosti nabyl) atd. 

Základní geogratickou jednotkou, tedy jak chápu Katastr já osobně, je Katastrální území. Těch je v České republice 13.084. Nad nimi jsou obce (města). A vzhledem k počtu obcí v ČR je zřejmé, že některé obce mají více katastrálních území. Často jsou to jejich místní části. Například Obec Praha obsahuje Katastrální území jako Nové Město, Vinohrady, Žižkov apod. Pokud má člověk více nemovitostí v různých Katastrálních územích, bude mít v každém z nich svůj vlastní list vlastnictví s unikátním číslem. Je ale také možné, aby v jednom Katastrálním území byl vlastník zapsán na více listech vlastnictví, pokud totiž vlastní nemovitosti i spolu s dalšími vlastníky, tj. je spoluvlastník. Například pokud někdo vlastní v jednom Katastru pozemek a jiný pozemek spoluvlastní např. s bratrem z jedné poloviny, bude zapsán v daném k.ú. na 2 LV (1x jako 100%ní vlastník tj. podíl 1/1 a na druhém jako podílník s podílem ½).

Vyhledání parcely

K co nejrychlejšímu vyhledání informací je dobré mít přesné podklady. Často poslouží starší list vlastnictví (LV) nebo uložená poznámka. Pokud tyto informace nemáte, bude hledání složitější. Nejlépe se pozemky hledají podle kombinace Katastrální území + číslo parcely (pozemku). Pokud totiž zadáte nejdříve obec, která obsahuje více k.ú., budete muset v dalším kroku vybrat z rozbalovacího menu i příslušné Katastrální území.

Poté, co vypíšete číslo parcely, budete muset vědět, zda jde o parcelu stavební nebo pozemkovou. V některých Katastrech jsou ještě evidovány pozemky ve zjednodušené evidenci. Na starším výpisu tyto parcely rozlišíte podle toho, že ty stavební mají před číslem napsáno “St.”. Pokud přesto nevíte co je správně, zkuste všechny kombinace a ona některá vyjde.

Výstup, který dostanete je mnohem komplexnější než ten, který vidíte na následujícím obrázku. Vybral jsem zde to hlavní. Tedy zobrazení informací o dané parcele s náhledem do Mapové aplikace katastru “Marushka”, kde si při kliknutí na mapu vpravo můžete prohlédnout Katastrální mapy. U digitalizovaných katastrálních území, kterých je dnes přes 99%, dohledáte přesnou polohu nemovitostí. Tam, kde jsou pozemky ve zjednodušené evidenci, toto možné není.

Vyhledání stavby a jednotky

Jako se pozemky hledají přes Katastrální území, je budovy a jednotky lepší hledat přes Obce a Části obcí. Mohlo by se zdát, že Část obce je totožná s Katastrálním územím, ale není tomu tak. Hranice se liší a může se vám tak stát, že nenajdete to co jste hledali.

Budovu a případně jednotku tedy hledejte v kombinaci Obec + Část obce + Číslo popisné + Číslo jednotky (u jednotky).

Na obrázku vidíte bytový dům, který je rozdělený na bytové jednotky. Kliknutím na bytovou jednotku v domě se dostanete na její detail, ale já bych rád upozornil na jinou informaci. Pod výpisem bytů vidíte odkaz “Informace z RUIAN”. Jedná se o databázi stavebních informací a často zde naleznete zajímavé informace přímo o konkrétní budově např. počet bytů, počet pater budovy, napojení inženýrských sítí atd. Jako třeba zde…

Vyhledávání řízení

Pokud se provádí v Katastru změny vlastníků a dalších informací, většina z nich probíhá přes tzv. řízení. Ty se dělí na vklady (označované “V”) a na záznamy (“Z”). Vklady např. kupních smluv, darovacích smluv, zástavního práva i exekucí, se provádí vždy Vkladem. Pokud se tedy podává dokument na Katastr nemovitostí, přikládá se k němu tzv. Návrh na vklad. Na podatelně úřadu vám pracovníci vyznačí tzv. číslo jednací, pod kterým lze pak na Nahlížení sledovat průběh zápisu smluv. K tomu, abyste takové řízení na katastru dohledali se využívá odkaz “Řízení” na horní liště.

Do příslušných polí je třeba vypsat všechny údaje z čísla jednacího a také uvést, na kterém Katastrálním úřadu se zápis provádí. 

Osobní údaje účastníků jsou skryty... Ukázka vkladu zástavního práva.

Katastrální mapa

Velmi praktické vidím zejména využití katastrálních map, které mají na liště vlastní odkaz. Pokud si vyberete určité Katastrální území, můžete pak následně prozkoumávat konkrétní lokality, hranice pozemků, vlastníky nemovitostí apod. Na obrázcích vidíte stejnou mapu, kde ta první je klasická Katastrální mapa a ta druhá je rozšířená o ortofotomapy. Přepínač naleznete na horní hraně mapového okna.

Mezi hlavní vychytávky patří tlačítko na spodní hraně obrazovky s nápisem “KN”. Po kliknutí se místo kurzoru objeví symbol otazníku “?” a při kliknutí kamkoliv do mapy se vám v novém okně zobrazí informace o vlastnících. Další praktické využití vidím zejména ve využití Vrstev, které je nutné zapnout nahoře na pravé straně mapového okna. Kromě mnoha další informací zde můžete zapnout vrstvu s Cenovými údaji. Mapa Vám pak prozradí, na kterých nemovitostech proběhly prodeje nemovitostí a přes další služby katastru lze získat i konkrétní ceny. Na obrázku s ortofotomapou (letecký pohled) jde o červeně vyšrafovaný dům.

List vlastnictví (LV)

Pokud hledáte konkrétní výpis vlastnictví určité osoby nebo osob, je nejrychlejší vyhledávání právě přes kombinaci Katastrální území + číslo listu vlastnictví. Tímto způsobem totiž ihned získáte přehled o všech nemovitostech na LV zapsaných i o vlastnících. Stejně tak jako se dá z Listu vlastnictví přecházet na jednotlivé parcely a budovy zapsané na daném LV, je možné při hledání přes budovu či parcelu přejít na příslušný List vlastnictví.

Katastrální území

Mojí oblíbenou záložkou je ta úplně poslední a tou je “Katastrální území”. Po prokliknutí a výběru zájmového k.ú. uvidíte následující menu, přes které se můžete dostat k mnoha zajímavým údajům. Kromě sestav nemovitostí s cenovými údaji nebo stavebních informací z RUIAN, se mi líbí statistické údaje. Na následujících obrázcích vidíte výpis statistických údajů pro k.ú. Prosek (v Praze). Z něho můžete zjistit kolik nemovitostí se v dané lokalitě nachází, kolik je zde bytů, domů, garáží, jaké jsou výměry jednotlivých druhů pozemků apod. Právě na základě těchto dat pak s investory vymýšlíme, které vlastníky nemovitostí oslovit, pokud mají zájem investovat v dané lokalitě.

ZDROJ: AdolMonitor

Mohlo by vás také zajímat


Horské apartmány v Orlickém Záhoří

Horské apartmány v Orlickém Záhoří

Připravujeme prodej patnáct luxusních horských apartmánů. 
Trh s byty a hypotékami dál sílí

Trh s byty a hypotékami dál sílí

Trh s nemovitostmi a hypotékami i přes zpřísnění podmínek ze strany České národní banky nadále prožívá expanzi. Rostou ceny nemovitostí, poptávka kupujících, developerská výstavba i v bankách půjčované částky.
Vyhledávání informací z Katastru nemovitostí na nahlizenidokn.cuzk.cz

Vyhledávání informací z Katastru nemovitostí na nahlizenidokn.cuzk.cz

Asi každý z nás někdy potřeboval získat informaci z Katastru nemovitostí...

ČNB vydala stanovisko...

ČNB vydala stanovisko...

ČNB vydala stanovisko, jaké náklady mohou banky účtovat za předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Máte nějaké dotazy?


Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi nebo využijte některých z uvedených kontaktů.

 Otevírací doba

PO - PÁ po tel. dohodě

 e-mail

info@thermowoodreality.cz

 Telefon

+420 605 421 364